TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2014-11-24 1500 val.

 

DARBOTVARKĖ

 

  1. Dėl VšĮ „Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras“ veiklos analizės ir veiklos ateities perspektyvų. (V. Venckūnas).
  2. Dėl operatyvaus informavimo sprendimo būdų, Jonavos rajono gyventojams, esant pavojingų medžiagų išmetimui tiek stabdant AB „Achema“ gamybinį procesą, tiek avarijos metu. (J. Peleckienė)
  3. Dėl informacijos svarstomais klausimais Jonavos rajono tarybos 2014-11-27 posėdyje pateikimo. (M. Sinkevičius).
  4. Kiti einamieji klausimai.

Įvyko Jonavos rajono savivaldybės Trišalės tarybos posėdis

Praėjusią savaitę (2014 m. spalio 29 d.) įvyko Jonavos rajono savivaldybės Trišalės tarybos posėdis. Posėdžio metu Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius susirinkusiems trumpai pristatė Jonavos rajono Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus. Taip pat meras papasakojo, kad š.m. gruodžio mėn. 18 d. vyks padėkos vakaras, kurio metu bus apdovanoti rajono verslininkai, ūkininkai kiti atstovai. Nutarta pasiūlyti  atstovus nuo Trišalės tarybos, kad sudarytai komisijai padėtų nominuoti įstaigas, individualius asmenis ir t.t.

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas inicijavo Jonavos rajono trišalės tarybos teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą su darbdavių organizacijomis, bei savivaldybe. Susivienijimo atstovų teigimu, tokia sutartis turėtų prisidėti prie Jonavos rajono socialinio dialogo plėtros bei sudaryti darbdavių organizacijų narių darbuotojams darbo užmokesčio, darbo saugos ir kitų darbo sąlygų lygį aukštesnį, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas.

Posėdyje taip pat aptarti organizaciniai Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės klausimai. Numatyta, kad sekantis Trišalės tarybos posėdis vyks lapkričio 24 d. 15 val.