Jonavoje vyko antroji apskritojo stalo diskusija dėl Trišalės tarybos

Apskrito stalo diskusijos dalyviai 2014 02 04

Jonavoje Vasario 4 dieną vyko antroji apskritojo stalo diskusija dėl Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės. Diskusijos metu dalyvavusiems Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariams, Jonavos mieste ir rajone veikiantiems darbdaviams ir profesinių sąjungų atstovams buvo pristatytos galimos Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės naudos.

Po pristatymo buvo kalbėta apie kitų miestų trišalių tarybų patirtį, taip pat svarstyta kokie galėtų būti sprendžiami klausimai Jonavos rajono Trišalėje taryboje, bandyta ieškoti ir kokios galėtų būti neigiamos pasekmės veikiant tokiai tarybai prie savivaldybės.

Visi dalyvavusieji pripažino, kad tokia taryba reikalinga, tačiau ji veiktų tik tuomet, jeigu visos trys pusės ( savivaldybės atstovai, darbdaviai ir profesinės sąjungos) būtų suinteresuotos gerbti viena kitą ir norėtų tartis ir susitarti.

Diskusijoje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariai: Arvydas Stirna, Vladas Sakalauskas, Birutė Platkauskienė, Rita Latviūnienė, Artūras Neimontas; profesinių sąjungų atstovai: Birutė Daškevičienė, Rasa Laurinavičienė, Audra Odinienė, Gražina Vitkauskienė, Juozas Adomaitis; Jonavos mieste ir rajone viekiančių įstaigų vadovai Rūta Stepaitytė, Vytas Vaicekauskas, Aušrinė Jurgutienė, Ramūnas Miliauskas, Gintautas Masteika.

Apskrito stalo diskusija „Trišalio bendradarbiavimo galimybės Jonavoje“ vyko įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje ir įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės.

JTT LOGO 2

Parašykite komentarą