JONAVOJE SIEKIAMA ĮKURTI TRIŠALĘ TARYBĄ

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga inicijuoja trišalės tarybos kūrimą Jonavos mieste. Tam ji yra parengusi projektą, kuris iš dalies bus finansuojamas iš Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo.

Rugsėjo 19 d. Jonavos rajono taryboje buvo svarstoma, ar savivaldybė sutinka dalyvauti projekto „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvos Jonavos rajone“ įgyvendinime partnerio teisėmis. Projektą pristatė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė ir Achemos darbuotojų profesinių sąjungų administracijos vadovė Birutė Daškevičienė, idėją palaikė ir meras Mindaugas Sinkevičius, tačiau atsirado tarybos narių, kurie nesuprato trišalės partnerystės esmės. Visgi balsavusiųjų dauguma savivaldybės dalyvavimas projekte patvirtintas. 

Projektas „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvos Jonavos rajone“ truks dvejus metus, jo vertė – beveik 70 tūkst. eurų. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – Achemos darbuotojų profesinė sąjunga, partneriai – Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija, Jonavos rajono savivaldybė.

Vykdant projektą pirmiausiai bus atliktas darbo santykių problemų Jonavos rajone tyrimas, esamos situacijos analizė, apklausti socialiniai partneriai, parengtos rekomendacijos.

Vėliau numatoma surengti suinteresuotųjų pusių atstovų mokymus, gerosios patirties perėmimo stažuotes kituose šalies regionuose, informacinius renginius. Na, ir pabaigoje bus įsteigtas Trišalio dialogo komitetas bei vykdomos pilotinės trišalės derybos, taip pat parengtas trišalės sutarties projektas. Komiteto steigimas, sudėtis, kompetencijos bus svarstomi savivaldybės taryboje.

Projektas „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvos Jonavos rajone“ startuoja spalio 1 d.

Trišalės tarybos prie savivaldybių Lietuvoje veikia jau daugiau nei dešimtmetį. Jos yra įsteigtos Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Plungėje, Radviliškyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Vilniuje.

www.lprofsajungos.lt

Parašykite komentarą