Apie tarybą

Trišalė taryba prie Jonavos rajono savivaldybės buvo įkurta 2014 rugsėjo 22 dieną, tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo.

Trišalė taryba prie Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Taryba) yra lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu nuolat veikianti Jonavos miesto ir rajono trišalės partnerystės struktūra, kurioje susitarimo šalys sprendžia miesto socialines, ekonomines ir darbo problemas, siekdamos tarpusavio susitarimais derinti socialinių partnerių interesus Jonavos miesto ir rajono gyventojų labui.

Savo veikloje Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis konvencijomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais nuostatais ir socialinės partnerystės principais.

Taryba sudaroma lygiais pagrindais: iš Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė), profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų – po 4 (keturis) atstovus nuo kiekvienos Šalies. Į Tarybą atstovus deleguoja:

 • Profesinės sąjungos – Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas savu susitarimu;
 • Darbdaviai – Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos, bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybė savo susitarimu;
 • Jonavos rajono savivaldybė – Jonavos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu.

Paskirtieji atstovai (Tarybos nariai) dirba savanoriškumo pagrindais, jiems už darbą nemokama.

 

Pagrindinės Tarybos funkcijos

Taryba vykdo šias funkcijas:

 • šalių siūlymu analizuoja aktualias miestui socialines, ekonomines, darbo rinkos problemas, teikia pasiūlymus rajono Savivaldybei ir kitoms institucijoms dėl šių problemų sprendimo;
 • svarsto įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su Taryboje sprendžiamomis problemomis, projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai;
 • analizuoja trišalės, dvišalės partnerystės galimybes mieste ir rajone, teikia Šalims rekomendacijas dėl socialinės partnerystės skatinimo, sprendžia dvišalės partnerystės klausimus;
 • parengia, apsvarsto ir aprobuoja trišalį susitarimo dėl socialinių, ekonominių ir darbo problemų mieste sprendimą. Parengto sprendimo pagrindu vykdo savo veiklą, siekia įgyvendinti numatytus tikslus;
 • svarsto klausimus, numatytus Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr. 144 “Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti”, priima atitinkamus sprendimus;
 • koordinuoja kitų trišalių, dvišalių miesto struktūrų veiklą, reguliariai išklauso pranešimus apie šių struktūrų darbą, analizuoja problemas, trukdančias stiprinti socialinę partnerystę;
 • apie Tarybos darbą, svarstomus klausimus reguliariai informuoja miesto visuomenę per visuomenės informavimo priemones;
 • organizuoja dalykinius susitikimus su kitų miestų (šalių) analogiškomis struktūromis, dalijasi darbo patirtimi, teikia konsultacijas, organizuoja socialinę partnerystę;
 • svarsto užimtumo lėšų paskirstymo ir panaudojimo klausimus.

Parašykite komentarą