Įvyko “Deramo darbo ir socialinio dialogo” mokymai

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

partneriu-logoĮgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, Trakų rajone, kaimo turizmo komplekse rugsėjo 17-18 dienomis vyko “Deramo darbo ir socialinio dialogo” mokymai.

Mokymuose dalyvavo Jonavoje veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai iš VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, VšĮ Jonavos jaunimo mokyklos, UAB „Jonavos autobusai“, AB „Achema“, UAB „Agrochema“, AB „Iremas“, AB „Jonavos šilumos tinklai“. Pirmą mokymų dieną doc. Dr. Daiva Petrylaitė mokymų dalyvius supažindino su Trišalio socialinio dialogo teisinio reguliavimo pagrindais, kalbėjo apie darbuotojų ir darbdavių atstovavimą socialinėje partnerystėje, bei pristatė kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių aktualijas. Skaityti toliau: Įvyko “Deramo darbo ir socialinio dialogo” mokymai

JONAVOJE SIEKIAMA ĮKURTI TRIŠALĘ TARYBĄ

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga inicijuoja trišalės tarybos kūrimą Jonavos mieste. Tam ji yra parengusi projektą, kuris iš dalies bus finansuojamas iš Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo.

Rugsėjo 19 d. Jonavos rajono taryboje buvo svarstoma, ar savivaldybė sutinka dalyvauti projekto „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvos Jonavos rajone“ įgyvendinime partnerio teisėmis. Projektą pristatė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė ir Achemos darbuotojų profesinių sąjungų administracijos vadovė Birutė Daškevičienė, idėją palaikė ir meras Mindaugas Sinkevičius, tačiau atsirado tarybos narių, kurie nesuprato trišalės partnerystės esmės. Visgi balsavusiųjų dauguma savivaldybės dalyvavimas projekte patvirtintas.  Skaityti toliau: JONAVOJE SIEKIAMA ĮKURTI TRIŠALĘ TARYBĄ